Informatie

AFDRUK

Cosmo Group Sp.zo.o.sp.k 
ul. Jasielska 10 A 
60-476 Poznań 

Gedelegeerd bestuurder gemachtigd om te vertegenwoordigen: Kamila Błażejewska 

Tel: +31689921593
E-mail: contact@neonail.nl 
Website: www.neonail.nl 

BTW-nummer: PL9721241158 
Plaats van jurisdictie: Polen, Poznań 
Registratienummer: KRS0000437232 
Registratierechtbank: rechtbank van Poznań, Polen 

Nr. BDO: 000079848 

Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen, teksten en al het andere advertentiemateriaal, inclusief fragmenten, die deel uitmaken van deze website auteursrechtelijk zijn beschermd. Het gebruik van welke aard dan ook (privé of commercieel) is dus alleen mogelijk met schriftelijke toestemming. 

VRIJWARING 

Alle informatie op de website is afkomstig van Cosmo Group Sp.z o.o. Sp.K. samengesteld en wordt voortdurend bijgewerkt. Cosmo Group Sp.z o.o. Sp.K. wijst alle verantwoordelijkheid af voor onvolledige of foutief meegedeelde informatie. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid jegens derden. Cosmo Group Sp.z o.o. Sp.K. aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden die via hyperlinks toegankelijk zijn. De website en de volledige inhoud, die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Voor het gebruik van inhoud is de toestemming van Cosmo Group Sp.z o.o. vereist. Sp.K